Nafi’ah, Jamilatun, Dukan Jauhari Faruq, and Siti Mutmainah. 2023. “Karakteristik Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka Belajar Di Madrasah Ibtidaiyah”. Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 5 (1), 1-12. https://ejournal.uas.ac.id/index.php/auladuna/article/view/1248.